آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

آدرس : خیابان شریعتی خیابان ظفر ابتدای خیابان بهروز پلاک 62 طبقه همکف
تلفن : 56 229 229     فکس : 90 711 222
آدرس پست الکترونیک : info@hivalab.com
آدرس وب سایت : www.hivalab.com
ساعات فعالیت : شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20 پنجشنبه 7 الی 14