کد : 
نام آزمایش :Amino Acids
متد :TLC
نوع نمونه :Urine
حجم نمونه :3ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :ناشتایی لازم ندارد. ادرار به صورت راندوم یا 24 ساعته جمع آوری می شود.از مصرف داروها و انتی بیوتیک هایی که باعث تداخل می شوند اجتناب شود. سن بیمار بیشتر از یک روز باشد و رژیم غذایی با پروتئین کافی در عرض 48 ساعت گذشته داشته باشد.
شرایط انتقال :نمونه به صورت منجمد منتقل می شود .
نامهای دیگر : 
توضیحات :
اگر تست در عرض چند ساعت انجام نمی شود باید در 20- درجه منجمد شود.
  فرم آماده چاپ